Språk

 

Emner (2. studieår) Nordkapp maritime fagskole

Simulator med utsikt til Honningsvåg  - Klikk for stort bilde

Følgende referanser ligger til grunn for at studentene skal få løst sertifikat som resultat av studiets andre år:

STCW – regel II/2, STCW-koden tabell A-II/2  

Emnekode

Emnetype

Emnebeskrivelse

 

Ref. - STCW

Omfang

Fp.

00TM01I

Maritimt emne

Navigering på ledelsesnivå

A-II/2, B-II/2

18

00TM01J

Maritimt emne

Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå

A-II/2, B-II/2

10

00TM01K

Maritimt emne

Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå.

A-II/2, B-II/2

20

00TM01M

Redskapsemne

Maritim engelsk på ledelsesnivå

A-II/2

3

00TM01N

Redskapsemne

Fysikk på ledelsesnivå

 

3

00TM01O

Redskapsemne

Matematikk på ledelsesnivå

 

3

00TM01P

Redskapsemne

Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå

 

3

Sum 2. studieår

60