Språk

 

Emner (1. studieår) Nordkapp maritime fagskole

 

Broa på Simulator med utsikt til Honningsvåg - Klikk for stort bildeFølgende referanser ligger til grunn for at studentene skal få løst sertifikat som resultat av studiets første år:

STCW – regel II/3, STCW koden tabell AII/3 og STCW – regel II/1, STCW koden tabell A-II/1 samt STCW regel IV, STCW koden - Tabell A-IV/2

Emnekode

Emnetype

Emnebeskrivelse

Ref. - STCW

Omfang

Fp.

00TM01A

Maritimt emne

Navigering på det operative nivået

A-II/1, B-II/1

25

00TM01B

Maritimt emne

Lasting, lossing og stuing på operativt nivået

A-II/1, B-II/1

5

00TM01C

Maritimt emne

Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået.

A-II/1, B-II/1

10

00TM01D

GOC

Generell radiooperatøropplæring
(General Operator Certificate)

A-IV/2,

B-IV/2

6

00TM01E

Redskaps-emne

Maritim engelsk på operativt nivå

A-II/1

3

00TM01F

Redskaps-emne

Fysikk på operativt nivå

 

4

00TM01G

Redskaps-emne

Matematikk på operativt nivå

 

4

00TM01H

Redskaps-emne

Norsk kommunikasjon på operativt nivå

 

3

Sum 1. studieår

60