Generell studiekompetanse for voksne - nettbasert

 

Studietilbudet er for de som ikke har fullført videregående opplæring, og ønsker å oppnå generell studiekompetanse for å søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen

Om studie 

Studiet er nettbasert, med undervisning på nett ved oppmøte i digitalt klasserom. Undervisningen vil foregå på ettermiddag- og kveldstid. I tillegg til nettundervisning legges det opp til to stedlige samlinger i løpet av året, her vil det bli mulig å delta på flere lokasjoner i Troms og Finnmark. Undervisningen er gratis, men reisekostnader til samlingene må dekkes selv. Da tilbudet er nettbasert må du ha tilgang til PC med kamera og headsett. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan vi være behjelpelig med utlån.

Fagene du kan melde deg på er norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag.

Oppstart av undervisning/samling er medio september 2021. 

Krav til deg som søker

  • bosatt i Troms og Finnmark
  • voksen (over 25 år)
  • fullført 10-årig grunnskole (eller tilsvarende)
  • ikke bestått fagene tidligere (søkere som ønsker å forbedre karakter i fag, må melde seg opp som privatist.

Krav til deg som ikke har grunnskoleutdanning fra Norge

  • dokumentere grunnskoleutdanning (minst 9 år)
  • dokumentere lovlig opphold i Norge
  • det er ikke krav til norskferdigheter, men vi anbefaler gode norskkunnskaper (tilsvarende B1) og noe digital kompetanse

Organisering av tilbudet

Det undervises i digitalt klasserom på nett der det stilles krav til oppmøte, i tillegg vil det bli publisert forelesninger. Arbeidet vil bestå av innleveringer og prøver. Dersom du ikke møter til undervisning i digitalt klasserom vil du ikke kunne få vurdering i faget. Dette gjelder også når man ikke har levert og bestått tilstrekkelig antall innleveringsoppgaver eller prøver i faget.

Studiet kan gi rett til støtte fra Statens Lånekasse, avhengig av studiebelastning.

Eksamen

Eksamen avholdes i mai/juni. Skriftlig og muntlig eksamen avlegges ved nærmeste videregående skole. Etter bestått fag og eksamen får man kompetansebevis og kan søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen. Du finner mer informasjon om regelen på Samordna opptak. 

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om søking, inntak eller avklaring angående tidligere utdanning kan du kontakte avdeling for VKI

Dersom du har spørsmål og vil snakke med rådgiver ved Nordkapp vgs. Ta kontakt med skolen på telefon 78 96 49 00.

Ved praktiske spørsmål om undervisningen, kontakt avd.leder Elisabeth Leiknes Hansen på epost, eller på telefon 78 96 49 85/960 43 434 

Her søker du

Søknad må registreres på www.vigo.no hvor du søker om opplæring for voksne. Vi gjør oppmerksom på at søknaden krever innlogging med elektronisk ID. Du vil få svar innen 1.juli. 

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 15.april. Vi gjør oppmerksom på at voksne kan søke når som helst i løpet av året, men for at vi skal kunne garantere søknadsbehandling før oppstart til høsten, bør det søkes innen 15.april.

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du søker. Du finner søknadsfrister og krav til ulike studier på samordnaopptak.no.

Til toppen