Generell studiekompetanse for voksne - nettbasert

Klikk for stort bildeOppslått fysikkbok  

Studietilbudet er for de som ikke har fullført videregående opplæring, og ønsker å oppnå generell studiekompetanse for å søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen.

Studiet er nettbasert, med undervisning på nett og oppmøte i digitalt klasserom. Det kreves derfor at man har egen PC med Office-pakke og tilgang til internett. I tillegg til nettundervisning må man møte på to obligatoriske samlinger i Honningsvåg. Samlingene er obligatoriske og oppstartssamling er 19. - 20. september 2020 og ei helg i april 2021 i Honningsvåg. Undervisningen er gratis, men reisekostnader til samlingen må du dekke selv. 

Fagene du kan melde deg på er norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag.

Krav til søker:

  • bosatt i Finnmark
  • voksen (over 25 år)
  • bestått 10-årig grunnskole (eller tilsvarende)
  • gode norsk kunnskaper (både muntlig og skriftlig)
  • har ikke bestått fagene tidligere

Krav til søkere som ikke har grunnskoleutdanning fra Norge:

  • du må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, tilsvarende B1 Bergenstest
  • du må sende inn dokumentasjon på grunnskoleutdanning
  • du må dokumentere at du har lovlig opphold i Norge
  • du må sende inn dokumentasjon fra NOKUT eller Samordna Opptak om din utdannelse fra ditt hjemland

For å bli vurdert som søker må all denne dokumentasjonen sendes inn når du søker, på e-post til: sirin.hoyen@tffk.no

NB: Søkere som ikke ettersender dokumentasjon vil ikke bli prioritert i inntak.

Organisering av studiet:

Det undervises i digitalt klasserom på nett der det stilles krav til oppmøte, i tillegg til at det vil publiseres forelesninger. Arbeid vil bestå av innleveringer og prøver. Dersom du ikke møter til undervisning i digitalt klasserom vil du ikke møte krav om oppmøte, og kan miste elevplassen. Dette gjelder også når man ikke har levert og bestått tilstrekkelig antall innleveringsoppgaver eller prøver i faget.

Studiet kan gi rett til støtte fra Statens Lånekasse, avhengig av studiebelastning.

Eksamen

Eksamen avholdes i mai/juni. Skriftlig og muntlig eksamen avlegges i utgangspunktet på skolen i Honningsvåg.

Etter bestått faget og eksamen får man kompetansebevis og kan søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen:

Du finner mer informasjon på Samordna opptak. 

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om godkjenning av tidligere utdanning, eller om høyere utdanning kan du kontakte vår rådgiver Edna Toften på epost: edna.toften@tffk.no eller telefon 78 96 50 60. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skoleåret 2020/21 er 10. august 2020. Påmeldingen krever MinID, BankID, BuyPass e.l. for å identifisere deg. Dette må du ha klart før du åpner påmeldingen.

Du vil få svar kort tid etter at fristen er utløpt, svarbrev sendes ut etter i slutten av august/staren av september.

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag. Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no.

Til toppen