Generell studiekompetanse for voksne - nettbasert

 

Studietilbudet er for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse.

Oppstart blir i begynnelsen av februar 2022.

Om studiet 

Studiet er nettbasert, med undervisning på nett ved oppmøte i digitalt klasserom. Undervisningen vil foregå på ettermiddag- og kveldstid. I tillegg til nettundervisning legges det opp til to stedlige samlinger i løpet av året, her vil det bli mulig å delta på flere lokasjoner i Troms og Finnmark. Undervisningen er gratis, men reisekostnader til samlingene må dekkes selv. Da tilbudet er nettbasert må du ha tilgang til PC med kamera og headsett. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan vi være behjelpelig med utlån.

Fagene du kan melde deg på er norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag. Disse fagene gir grunnlag for opptak til høyere utdanning etter 23/5-regelen.

Oppstart av undervisning/ samling er i begynnelsen av februar 2022.

Krav til deg som søker

  • bosatt i Troms og Finnmark
  • er arbeidsledig, permittert eller sysselsatt
  • fullført 10-årig grunnskole (eller tilsvarende)
  • ikke bestått fagene tidligere. Søkere som ønsker å forbedre karakter i fag, må melde seg opp som privatist.
     

Krav til deg som ikke har grunnskoleutdanning fra Norge

  • dokumentere grunnskoleutdanning (minst 9 år) med faget engelsk tilsvarende nivå 10 trinn i norsk grunnskole. Dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk.
  • har lovlig opphold i Norge
  • det er ikke krav til norskferdigheter, men vi anbefaler gode norskkunnskaper (tilsvarende B1) og noe digital kompetanse

Organisering av tilbudet

Det undervises i digitalt klasserom på nett der det stilles krav til oppmøte, i tillegg vil det bli publisert forelesninger. Arbeidet vil bestå av innleveringer og prøver. Dersom du ikke møter til undervisning i digitalt klasserom vil du ikke kunne få vurdering i faget. Dette gjelder også når man ikke har levert og bestått tilstrekkelig antall innleveringsoppgaver eller prøver i faget.

Studiet kan gi rett til støtte fra Statens Lånekasse, avhengig av studiebelastning.

Eksamen

Eksamen avholdes i november/desember 2022. Eksamen avlegges ved nærmeste videregående skole. Etter bestått fag og eksamen får man kompetansebevis eller vitnemål. Nærmere informasjon om eksamen vil bli gitt på første samling.  

Her søker du

Søknad må registreres på www.vigo.no hvor du søker om opplæring for voksne. Vi gjør oppmerksom på at søknaden krever innlogging med elektronisk ID. Svar om inntak vil bli sendt ut 09.01.22.

Søknadsfrist er 10 desember 2021.

 

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om søking, inntak eller avklaring angående tidligere utdanning, vennligst fyll ut dette kontaktskjema.
Troms og Finnmark fylkeskommune vil ta kontakt med deg.


Ved praktiske spørsmål om undervisningen, kontakt avd.leder Elisabeth Leiknes Hansen på epost, eller på telefon 78 96 49 85/960 43 434 

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du søker. Du finner søknadsfrister og krav til ulike studier på samordnaopptak.no.

Til toppen