Språk

 

Generell studiekompetanse for voksne - nettundervisning

Illustrasjonsbilde. Oppslag av en fysikkbok - Klikk for stort bilde

Dette er et studietilbud for den voksne befolkningen i Finnmark over 25 år, som ikke har fullført videregående opplæring, som ønsker å oppnå generell studiekompetanse og som skal søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen.

Studiet er nettbasert, med undervisning på nett og oppmøte i digitalt klasserom. Det kreves derfor at man har egen PC med Office-pakke og tilgang til internett. I tillegg til nettundervisning må man møte på to obligatoriske samlinger i Honningsvåg. Samlingene er obligatoriske og avholdes medio/slutten av september 2020 og ei helg i april 2021 i Honningsvåg. Undervisningen er gratis, men reisekostnader til samlingen må du dekke selv. 

Fagene du kan melde deg på er norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag.

 

Krav til søker:

  • bosatt i Finnmark
  • voksen (over 25 år)
  • bestått 10-årig grunnskole (eller tilsvarende)
  • gode norsk kunnskaper (både muntlig og skriftlig)
  • har ikke bestått fagene tidligere

 

Krav til søkere som ikke har grunnskoleutdanning fra Norge:

  • du må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, tilsvarende B1 Bergenstest
  • du må sende inn dokumentasjon på grunnskoleutdanning
  • du må dokumentere at du har lovlig opphold i Norge
  • du må sende inn dokumentasjon fra NOKUT eller Samordna Opptak om din utdannelse fra ditt hjemland

For å bli vurdert som søker må all denne dokumentasjonen sendes inn når du søker, på e-post til: sirin.hoyen@tffk.no NB: Søkere som ikke ettersender dokumentasjon vil ikke bli prioritert i inntak.

 

Organisering av studiet:

Det undervises i digitalt klasserom på nett der det stilles krav til oppmøte, i tillegg til at det vil publiseres forelesninger. Arbeid vil bestå av innleveringer og prøver. Dersom du ikke møter til undervisning i digitalt klasserom vil du ikke møte krav om oppmøte, og kan miste elevplassen. Dette gjelder også når man ikke har levert og bestått tilstrekkelig antall innleveringsoppgaver eller prøver i faget.

Studiet kan gi rett til støtte fra Statens Lånekasse, avhengig av studiebelastning.

 

Eksamen

Eksamen avholdes i mai/juni. Skriftlig og muntlig eksamen avlegges i utgangspunktet på skolen i Honningsvåg.

Etter bestått faget og eksamen får man kompetansebevis og kan søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen:

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/index.html

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skoleåret 2020/21 er 10. august 2020. Påmeldingen krever MinID, BankID, BuyPass e.l. for å identifisere deg. Dette må du ha klart før du åpner påmeldingen.

Påmelding gjøres her.


Du vil få svar kort tid etter at fristen er utløpt, svarbrev sendes ut etter i slutten av august/staren av september.

Kontaktperson

Sirin Figenschou Høyen
Avdelingsleder Studiespesialisering og fjernundervisning
78 96 49 50
Edna Toften
Rådgiver
78 96 50 60
Tove Riise Samuelsen
Konsulent
78 96 50 38