Språk

 

Skolen åpner mandag 11. mai 2020

Klikk for stort bilde 

Det er med glede vi kan melde at vi endelig åpner skolen mandag 11.5.2020 (se oversikt under for når du skal møte)

 

 

Elever/lærere som er i risikogruppen og har behov for tilrettelegging tar kontakt med sin kontaktlærer/avdelingsleder. 

Følgende klasser møter på skolen på mandag 11.5.20

kl. 08.30 - 1 RMA, 3 AAA/B – møter på klasserommet

kl. 09.15 - 2 AAA/B, 2 KFA, SU – møter på klasserommet 

kl. 10.15 - 1 ELA og 1 AAA – møter på klasserommet

LOSA – her kommer mer info i morgen, dette da vi trenger tid til å få avklart med kommunene.

Viktig informasjon

Elever med symptomer på forkjølelse, feber, symptomer i luftveiene skal ikke komme på skolen. De kan returnere til skolen når de har vært symptomfrie i et døgn. Elever som blir syke på skolen vil bli sendt hjem, for elever under 18 vil foresatte kontaktes.

Smittevern regler: Hygiene - handvask, hoste i armkroken, holde avstand. Elevene får en gjennomgang av rutinene både før og ved skolestart. Skolen har tilrettelagt sin drift i henhold til veileder for smittevern for Videregående skole. 
 

Kantina er åpen, vi kommer tilbake med hvordan vi løser dette.
 

Dersom spørsmål, ta kontakt med kontaktlærer eller skoleledelsen, se skolens kontaktinformasjon: http://www.nordkapp.vgs.no/om-skolen/

Skolen har nå gjennomarbeidet oppdatert veilederne om smittevern og følgende tiltak er igangsatt.

  • ·Skolen skal sikre god håndhygiene. Det er hengt opp veiledere om håndvask og punktene fra veiledere i klasserommene. Kontaktlærer går gjennom dette med elevene ved oppmøte mandag. Vi gjennomfører avdelingsmøter torsdag og fredag før oppstart. Det er håndvask, såpe og papir tilgjengelig på alle klasserom eller i umiddelbar nærhet. Det er satt ut håndsprit på strategiske punkter i bygget og på toalettene.
     
  • Skolen har forsterket renholdet i henhold til veilederen. Toaletter tørkes over av renholderne 4 ganger for dagen. Elever og lærere vasker selv over personlig utstyr og arbeidsstasjon før og etter bruk. Rutiner for mer bruk av personlig utstyr er gjennomgått. Elever skal ikke låne eller bytte på utstyr ol. Det settes ut overflate sprit og papir i de aktuelle klasserom.

Vi ser fram til å møte dere alle sammen J

Vedlagt er lenke til oppdatert veileder for VGS skole utgave 2, oppdater 7.5.2020