Språk

 

Nytt sjøanlegg ved Nordkapp videregående skole

Klikk for stort bilde

Fylkestinget har enstemmig fattet vedtak der man anbefaler utbygging av sjøretta anlegg ved Nordkapp videregående skole.

Eksisterende bygningsmasse og kaianlegg tilfredsstiller ikke dagens behov eller krav til virksomheten. Aktiviteten ved opplæringsanlegget har tredoblet seg siden siste byggetrinn sto ferdig i begynnelsen av 1980-tallet. Utbyggingen er en oppfølging og utvikling av samarbeidsavtalen som skolen har med Grieg Seafood.

Vedtaket må godkjennes av fellesnemda for Troms og Finnmark, som vil behandle dette til høsten i budsjettarbeidet for 2020. (På grunn av sammenslåingen av fylkene må alle nye låneopptak og økonomiplanen godkjennes av fellesnemda.) 

Radio Nordkapp har mer om saken, med intervju av representanter fra skolens ledelse.