Språk

 

Krenkende atferd – reaksjonsmåter

HelseOgOppvekstfag - Klikk for stort bilde
Krenkende atferd kan oppleves forskjellig fra person til person. Det er viktig å være bevisst på hvordan vi behandler hverandre. 

Krenkende atferd – jf. Opplæringsloven §9A

  • Negativt språkbruk rettet mot en annen som f.eks.: Kjefte, rope til enkeltperson eller gruppe, utsagn som karakteriserer personen negativt, bruke ord og uttrykk for å såre, morsomheter / vitsing på andres bekostning, baksnakking av enkeltpersoner
     
  • Utfrysing eller ekskludering av andre som f.eks: Overse enkeltpersoner når flere er sammen, ikke svare når enkeltpersoner snakker til dem, mimikk / kroppsspråk som utøves negativt vedrørende annen person
     
  • Behandle andres personlige eiendeler ondsinnet, f.eks: gjemme andres eiendeler, ødelegge andres eiendeler, skrive / merke andres saker o. l.
     
  • Oppførsel på sosiale medier som oppleves negativt for den enkelte.


Spørsmål som kan være nyttig å stille til den du opplever opptrer krenkende

 
«Sa eller gjorde du «det» for å være hyggelig?»


Mulig handtering av krenkende atferd - hvor går grensene for de ulike reaksjonsmåtene


a) Tilsnakk
b) Atferdsanmerkning
c) Avviksskjema
d) Evt. bortvisning, v/ rektor – inntil to uker

Listen ovenfor er ikke utfyllende og må spesifiseres ut fra gruppens egenart.  Listen er ment som utgangspunkt for diskusjon og avklaring av en felles forståelse og handtering av krenkende atferd.

Klasselærerråd i hver klasse drøfter felles forståelse og handtering av krenkende atferd i klassen minimum to ganger pr. år.  Kontaktlærer har ansvaret for å ta initiativet.

Ved valg av sanksjoner henvises til ordensreglementet.

 

Vedtatt i samarbeidsmøte 18. desember 2014

Kontaktperson

Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49