Språk

 

Ledergruppen ved Nordkapp maritime fagskole og Nordkapp videregående skole

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen har en ledergruppen som består av ni personer.    

Eli Skille

er rektor og skolens øverste leder. Hun har det faglige og det pedagogiske ansvaret, samt det overordnete ansvar for budsjett/økonomi og personalansvar.
 

Geir Stian Høyen

er assisterende rektor, Han er rektors stedfortreder og nærmeste medarbeider. Stian er også skolens HMS - rådgiver. Ansvar for for Vg1 Naturbruk, Vg2 Fiske og fangst, Vg2 Akvakultur og Vg2 Maritime fag. 
 

Siri Arnesen

er ressursleder og hun har ansvar for SATS, eksamen, vitnemål, pedagogisk bruk av IKT. Hun har også ansvar for at skolen har et system for oppfølging av Opplæringsloven, samt funksjonen som fagopplæringskoordinator. 
 

Sirin Figenschou Høyen

er avdelingsleder for studiespesialisering og fagansvarlig for fjernundervisning til generell studiekompetanse. 
 

May Irene Strand Gerhardsen

er administrasjonsleder. Hennes oppgaver er blant annet ledelse av skolens administrasjonskontor, kantine, renhold og miljøarbeider, og har i tillegg ansvaret for budsjett og økonomistyring. 
 

Ole Håvard Olsen

er studierektor for LOSA Finnmark (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). Ole Håvard er også faglærer.
 

Tove Hunnålvatn

er avdelingsleder for elektrofag og restaurant- og matfag. Hun er også koordinator for spesialundervisning, og er ansvarlig for "Program for bedre gjennomføring". 
 

Hilmar Gerhardsen 

er avdelingsleder for kursavdelingen, som innbefatter alle STCW kurs og andre spesial kurs ved sikkerhetssenteret og simulatoranlegget ved skolen. 

Johanne Salamonsen

er avdelingsleder for marine og maritime fag. I tillegg er hun avdelingsleder for Nordkapp maritime fagskole og ansvarlig for opplæringsfartøyet Finnmarksfisk. 
 

 

Kontaktperson

May Irene S Gerhardsen
administrasjonsleder
78 96 49 38
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49
Johanne Salamonsen
Avd.leder fiskeri, akvakultur og maritime fag
78 96 50 05
Tove Hunnålvatn
Avdelingsleder
78 96 50 50
Hilmar Gerhardsen
Avdelingsleder kursavdelingen
78 96 49 94
Sirin Figenschou Høyen
Avdelingsleder Studiespesialisering og fjernundervisning
78 96 49 50
Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14