Språk

 

Kontorpersonale Nordkapp videregående skole

Korridor med diverse kontorer - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontorpersonalet i administrasjonen kan hjelpe deg meg spørsmål eller sette deg over til noen som kan hjelpe deg. 

 

Tove Riise Samuelsen

er konsulent og administrator på Fronter, har medansvar for tilrettelegging og gjennomføring av eksamen. Hun jobber med kompetansebevis og vitnemål, har ansvaret for sentralbordet og har ansvar for LOSA samlingene.  

Margrethe Pleym Olsen

er konsulent i 50 % stilling ved skolen og har ansvaret for sentralbordet, arkiv, fakturering m.m.    

Carolyn Ritchie-Pettersen

er konsulent og har ansvar for skoleskyss for elevene. Hun har ansvar for tilrettelegging av fjernundervisningen og for elevkontakten med fjernundervisningselevene.  

Kontaktperson

Tove Riise Samuelsen
Konsulent
78 96 50 38
Margrethe Pleym Olsen
Konsulent
78 96 50 15
Carolyn Ritchie-Pettersen
konsulent
78 96 50 31