Språk

 

IT-tjenesten ved skolen

Nærbilde av PC stabel - Klikk for stort bilde

Rune gir IT-tjenester til alle elever, studenter og ansatte som er elev/student ved LOSA, Nordkapp maritime fagskole eller Nordkapp videregående skole.


Alle innmeldinger av saker og bestillinger gjøres via

1.    "Serviceportal" som du finner på skrivebordet ditt. Trykk "IT-hjelp" etter at serviceportalen er åpnet

2.    e-post: it-hjelp@ffk.no

 

Elev-PC

Finnmark fylkeskommune inngår avtaler om kjøp av bærbar PC til alle elever på Vg1. Ved skolestart kan eleven/foresatte inngå leiekontrakt etter egne retningslinjer. Kontrakten kan lastes ned og signeres før skolestart.

Alle Vg1-elever får PC-kurs ved skolestart.

Nordkapp maritime fagskole

Studenter ved Nordkapp maritime fagskole må selv sørge for å ha egen PC, men kan få leie pc hvis det er tilgjengelig.

Utlevering

Utlevering organiseres klassevis så snart som praktisk mulig etter skolestart. Dette gjelder også LOSA-lokasjonene.

Kontrakt

Eleven/foresatte skal gjøre seg kjent med innholdet i kontrakten - spesielt de områder som berører avbrudd av skolegang eller flytting til annen skole.

Programvare

All nødvendig programvare er installert på elev-PC. Elever kan ikke installere program på maskinen (se kontrakt). Fagtilpasset programvare er tilgjengelig (Capa) og kan bestilles av eleven selv. Enkelte fagprogrammer må installeres av IKT-ansvarlig.

Garanti - skade - forsikring

Maskinene (PC) har 3 års garantitid for feil og mangler med produktet. Det er ikke ulykkesforsikring på årets PC-er. 

Eleven har selv ansvaret for å ta vare på maskinen. Ved tap må maskinen eventuelt dekkes av eleven/foresatte eller via egen forsikring.

Kontaktperson

Rune Floer
IT-ansvarlig
78 96 49 26