Språk

 

Forskrift om ordensreglement

Klikk for stort bilde
Ordensreglementet gjelder for de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslova §§ 3-7, 3-8 og §§ 3-5, 3-6, 3-7 i forskrift til opplæringslova.

Ordensreglementet gjelder fra 1. august 2011 etter administrativt vedtak av fylkesopplæringssjefen.

Kontaktperson

Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49