Språk

 

Eksamen ved Nordkapp videregående skole

Skolens Atrium - Nordkapp vgs - Klikk for stort bilde

Oversikt over datoer sentralgitt eksamen

Særskilt tilrettelegging

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke til rektor om det. Det er viktig at en sakkyndig vurdering legges ved din søknad. Frist for å søke om særskilt tilrettelegging: 15. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

Privatister

Privatister må selv melde seg opp til eksamen på www.privatistweb.no. Oppmeldingsperiodene er 15.01 - 01.02. for våreksamen og 1.-15. september for høsteksamen.

  1. Registrere deg som bruker, legg inn navn, adresse, telefonnummer
  2. Velg fylke og skole, velg fagkode i de fag du vil melde deg opp og motta KID-nr som må brukes ved betaling av avgift. Hvis du melder deg opp i flere fag så kan du sjekke øverst på denne siden at eksamensdatoene ikke kolliderer.
  3. Betale avgiften senest 31. januar eller 15. september. Oppmelding er godtatt når avgiften er betalt og registrert. Pris kr 1 150,- per eksamen for fag du ikke tidligere har bestått, kr 2 302,- per eksamen for fag du tidligere har bestått. Lærlinger trenger ikke betale eksamensavgift, lærlinger haker av for «lærling» og skriver inn bedriftens organisasjonsnummer. Praksiskandidater må betale eksamensavgift.
  4. Sjekke privatistweb.no jevnlig for oppdaterte datoer for muntlig eksamen.

Dersom du trenger hjelp til å finne riktig fagkode eller annet, ta kontakt med Nordkapp videregående skole ved eksamensansvarlig Siri Arnesen telefon 78 96 49 08.

I enkelte fag må privatister opp i to eller flere eksamener for å få godkjent hele faget. For eksempel må privatister ta både skriftlig og muntlig eksamen i engelsk, fremmedspråk, norsk på Vg2 yrkesfag og yrkesfag. I norsk på Vg3 studieforberedende/påbygging må privatister melde seg opp både i skriftlig, muntlig og sidemål.  
 

Privatister Dekksoffiser, Nordkapp maritime fagskole

Ta kontakt med eksamensansvarlig Siri Arnesen telf 78 96 49 08 for oppmelding til kontinuitetseksamen på fagskolen. Frist 1. mars for våreksamen og 1 august for høsteksamen.

Resultater

Elever kan se eksamensresultater i Skolearena og privatister kan se eksamensresultater i Privatistweb.
 

Klage på eksamenskarakter?

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren. Klagen signeres med dato og leveres skriftlig til rektor. For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned. For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil ved organiseringen som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. 

Kontaktperson

Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Tove Riise Samuelsen
Konsulent
78 96 50 38