Skolebevis

Fylkeskommunen har innført digitale skolebevis. Du finner ditt digitale skolebevis i mobilappen "Visma InSchool". 

Skolebeviset vil kunne brukes som identitetskort ved for eksempel eksamen og ved andre anledninger. Det vil også være mulig å benytte beviset som bibliotekkort via en QR-kode.

Ved skoler som bruker QR-kode for sikker utskrift, vil elevene også kunne bruke sitt digitale bevis til dette.

Elever, lærlinger og lærekandidater vil motta en SMS med informasjon om pålogging når beviset er klart til å benyttes for de ulike brukergruppene.

Last ned app 

Laste ned Visma InSchool-appen til telefon eller nettbrett.  

Visma InSchool-app (AppStore) (iOS)

Visma InSchool-app (Google Play) (Android) 

Introduksjonsvideoer 

Se introduksjonsvideo til elevene 

Introduksjonsvideo til foresatte