Språk

 

Skolemiljø - Avviksmelding

Klikk for stort bilde

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Som elev kan du melde avvik sak til hvem du vil, men skolen ønsker at du melder sak til kontaktlærer, avdelingsleder eller assisterende rektor. Vil du ikke melde sak til noen på skolen, så kan du melde sak til opplæringsavdelingen.

 

I opplæringsloven § 9A står det:

"Skolemiljø omfatter fysiske miljøforhold som luftkvalitet, temperatur, lys, stråling, lyd, utstyr, arbeidsbelastning osv. skolemiljø omfatter også psykososiale miljøforhold som samarbeid, kommunikasjon, trygghet, sosial tilhørighet, mobbing og lignende. Eleven skal oppleve et trygt og godt skolemiljø."

 
 

Informasjon om skolemiljø til elever og foreldre. 

 

Mobbing

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.