Språk

 

Skolens rådgiver/Oppfølgingstjenesten

Klikk for stort bilde

 

Edna Toften jobber som rådgiver i 60 % stilling ved skolen, og 40 % stilling i Oppfølgingstjenesten (OT) for Nordkapp og Måsøy.

 

Rådgivers kontortid:
 

Mandag – torsdag kl. 09.00 – 15.00
 

Det er også mulig å ta kontakt med rådgiver utenom kontortiden.
 

Mobil: 480 03 067

Telefon, kontor: 78 96 50 60 

e-post: edna.toften@tffk.no

 

Hva kan du ta opp med rådgiver?

Du kan snakke med rådgiver om det du ønsker. Her er noen eksempler:

 • Karriereveiledning angående framtidig utdanning og yrke
 • Sosiale vansker på og utenfor skolen
 • Henvisning videre til andre fagpersoner
 • Studielån og stipendordninger

NB! Rådgiver har taushetsplikt. 

 

Diverse søknadsfrister

 • 15. september og 15. januar: oppmelding til privatisteksamen
 • Etter 1. februar er det løpende inntak til folkehøyskoler
 • 1. februar: søknad om individuell vurdering og søknad for minoritetsspråklige til videregående opplæring
 • 1. mars: ordinær søknad til videregående opplæring
 • 1. mars: søknad om spesiell vurdering ved opptak til universiteter og høyskoler
 • 15. april: ordinær søknad ved opptak til universiteter og høyskoler
   

Kontortid for Oppfølgingstjenesten (OT)

Mandag - fredag

e-post: otnordkapp@ffk.no

Mobil:  480 03 067

 

Hva kan Oppfølgingstjenesten gjøre for deg?

 • Gir råd og veiledning til unge mellom 15 – 21 år som står uten arbeid og heller ikke går i videregående skole/lære
 • OT er en frivillig rådgivningstjeneste som kan kontaktes både av ungdom og foresatte
 • OT kan samarbeide med NAV eller kommunen for å finne et riktig tilbud til deg

 

Kontaktperson

Edna Toften
Rådgiver
78 96 50 60