Språk

 

Pedagogisk rapport

Kontortjenester IT - Klikk for stort bilde  «Eleven eller foreldra til eleven kan kreve at skolen gjør undersøkelser som er nødvendig for å finne ut om eleven har behov for spesialundervisning, og eventuelt hva slags opplæring han eller hun trenger."

Undervisningspersonalet skal vurdere om en elev har behov for spesialundervisning, og melde fra til rektor når slike behov er tilstede. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbuet, med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering.», jf. § 5-4 første ledd i opplæringslova.