Språk

 

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Klikk for stort bilde

 

Vivi Skogvold Samuelsen er ansatt som Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. 

Hun har kontor på skolen og kan treffes på tlf: 7896 50 39

 

PP-rådgiver kan hjelpe elever, foreldre og lærere i forhold til:

  • Fagvansker (f.eks. lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker)
  • Nedsatt funksjonsevne/funksjonshemning
  • Psykiske vansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Mobbing
  • Klassemiljø

PP-tjenesten samarbeider med, og henviser til, andre hjelpetjenester utenfor skolen når det er behov for det.

PP-rådgiver har selvsagt taushetsplikt.

 

Spesialundervisning 

I Opplæringsloven kapittel 5 om "Spesialundervisning" står følgende i § 5-1: "Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning." For å lese hele kapittel 5, gå til Opplæringsloven. 

 

Kontaktperson

Vivi Skogvold Samuelsen
Pedagogisk -psykologisk rådgiver
78 96 50 39