Språk

 

Kildebruk ved oppgaveskriving

Norsk For Yrkesfag - Klikk for stort bildeBruker du andres tekster som kilde, så må du oppgi kildene. I teksten oppgis kilden i parentes. Oppgaven avsluttes med ei kildeliste hvor all informasjon om kildene føres opp. Husk å føre opp kildene fortløpende, det sparer deg for mye arbeid.

Hva er plagiat?

Plagiering er å framstille andres arbeid og ideer som sine egne, selv om du omskriver andres tekster så må du føre opp kildene. Hvis du ikke gjør dette kan du bli beskyldt for juks og plagiering.

 

Henvisning i teksten

Henvisning er en avgrenset opplysning i teksten, og settes i parentes etter sitatet for å vise til hvilken kilde som er brukt. Eksempel: (Bårnes, Løkse 2011)
 

Referanseliste

Referanselisten begynner alltid på ny side og det skal være mellomrom mellom hver referanse.
Føres opp alfabetisk etter forfatterens etternavn, eller tittel dersom forfatter ikke er oppgitt.


Eksempler på henvisning og referanseliste – bøker


En forfatter:

Kjerstad, Norvald (2010): Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer: For maritime studier. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

I teksten: (Norvald 2010)


To til tre forfattere:

Bårnes, Vibeke og Løkse, Mariann (2011): Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

I teksten: (Bårnes, Løkse 2011)


Flere enn tre forfattere:

Dahl, Berit Helene m.fl. (2015): Grip teksten Norsk Vg3 Studieforberedende utdanningsprogram. Oslo: Aschehoug.

I teksten: (Dahl mfl. 2015)


Eksempel på referanseliste – Internett

Det anbefales å ta kopi eller lagre en kopi av informasjonen som du finner på Internett. URL-adressen og lesedato skal føres opp.

I referanselista:

Nordby, Trond. (2018): «Parlamentarisme».  Store norske leksikonhttp://snl.no/parlamentarisme [Lesedato 24.01.2019]

I teksten: (Nordby 2018)


Referanseliste

Bårnes, Vibeke og Løkse, Mariann (2011): Informasjonskompetanse : Håndbok i kildebruk og referanseteknikker. 1. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS