Tysk språkassistent

Elever ved studiespesialisering Marit Tjernstad Til høsten får vi hjelp til å bli enda bedre i tysk for da kommer det en tysk språkassistent som skal bistå oss i opplæringen av det tyske språket.

I februar i år tok vi initiativet til å søke DIKU, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, om å bli tildelt en språkassistent. Tilsagnet kom i slutten av april, og nå gleder vi oss til ønske en tysk student velkommen til neste skoleår, nærmere bestemt i september, og oppholdet skal vare til mai neste år.

Grunnen til at vi søkte var først og fremst for å inspirere elevene våre til i større grad å ta i bruk sine muntlige språkferdigheter, men også til å motivere elevene til videre interesse for faget og kanskje kunne se for seg fremtidige språkstudier.

Vi tror at det å ha en ung språkassistent som kjenner det modere tyske samfunnet vil tilføre noe nytt og spennende for våre elever og lærere, både språklig og kulturelt. For at læringsutbyttet skal kunne bli best mulig for både elever og lærerne skal språkassisten være med i alle deler av opplæringen, dvs. planlegging, gjennomføring og evaluering.

Vi håper også at det gode samarbeidet i språkopplæringen med grunnskolen i tysk vil kunne fortsette og at språkassisten kan være en ressurs for både grunnskolen og videregående skole.

Les mer: Språkassistenter (diku.no)

Til toppen