Skolestart og koronasituasjonen

Klikk for stort bildeFor å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Det er trygt for elevene å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

• Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.

• Vask hender før dere kommer på skolen.

• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Fravær fra skolen

Fra høsten skal skolene igjen føre fravær på vitnemål og kompetansebevis. Dette innebærer at fraværsgrensen gjelder som normalt fra skolestart.

Hele dokumentet om skolestart i lys av koronasituasjonen kan lastes ned og leses her. (PDF, 328 kB) 

Til toppen