Nytt prosjekt innen Restaurant og matfag

Klikk for stort bildeSkolen igangsetter et prosjekt som skal gjøre vår Restaurant og matfag (RMA) utdanning unik og sette den inn i en blå kontekst. 

Med bakgrunn i lav søknad til programområdet over år, samt at kullene på Honningsvåg skole er små framover, har skolen besluttet at det skal iverksettes et prosjekt med følgende mandat til arbeidsgruppen:

«Skolen igangsetter et prosjekt som skal gjøre vår RMA-utdanning unik og sette den inn i en blå kontekst. Utdanningen skal rette seg mot den maritime næringen og næringslivet generelt. Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag 02.11.20»

Styringsgruppa for prosjektet består av Geir Stian Høyen (leder), Elisabeth Leiknes Hansen, Ole Håvard Olsen, Tove Hunnålvatn, bedrifter blir invitert inn ved behov.

Arbeidsgruppen består av Tove Hunnålvatn (leder), Eva Ulriksen, Britt Jensen, Anette Wagelid, May Irene S.Gerhardsen, Kjersti Røst, Ted-Åge Solvik, Daniel Mikkelsen, Hilmar Gerhardsen. Andre ressurspersoner ved behov.

Styringsgruppa og arbeidsgruppa har hatt et kick-off møte for å få prosjektet i gang. Det vil være hyppige møter utover september og oktober slik at gruppa har en modell å legge fram 2.11.20.

Til toppen