Ledige lærerstillinger ved Nordkapp videregående skole

Det lyses ut faste stillinger og vikariat som programfaglærere og felles faglærere innenfor flere fag. 

Søknadsfrist 17.04.2023

Vi søker programfaglærere i følgende fag 

 • Naturbruk, Veksling LOSA (inntil 100 %). Her er det ønskelig med fagkompetanse innenfor fiskeri og/eller akvakultur. 
 • Programfaglærere i maritime fag (inntil 100 %). Her er det ønskelig med fagkompetanse innenfor motormann, dekk og fiskeri. 
 • Norsk studieforberedende og yrkesfag (100 %), gjerne med norsk for minoritetsspråklig kompetanse. 
 • Norsk i kombinasjon med andre fag, for eksempel nettpedagogikk og/eller samfunnskunnskap/samfunnsfag (inntil 100 %). Skolen vil se begge norskstillingene under ett for å sikre skolens behov for riktig kompetanse. 
 • Naturfag gjerne med fysikk i fagkretsen (inntil 100 %). 
 • Ett års vikariat i realfag matematikk R1/R2 og kjemi 1 og 2 (inntil 100 %).
 • Reiseliv og språk Vg2 og Vg3 (55 %). I kombinasjon med andre fag som skolen har behov for, vil det kunne bli mulighet for 100 % stilling. 
 • Samfunnsfag/samfunnskunnskap 35 % i kombinasjon med andre fag, for eksempel nettpedagogikk og/eller engelsk. 
 • IT-pedagog (50 %). Inntil 100 % i kombinasjon med norsk/samfunnskunnskap/naturfag/reiseliv og språk. 

Kvalifikasjonskrav 

 • Godkjent kompetanse for å undervise i videregående skole.
 • Masterutdanning i norskfaget er en fordel.
 • Kvalitetsorientert sett opp mot pedagogisk tilnærming og ressursforvaltning. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder, og skal ikke legges ved søknaden. 

Her er hele utlysningsteksten, med lenke til hvor du kan søke.