Ledig stilling som faglærer i Naturbruk - vikariat

Klikk for stort bilde 

Vi har ledig 100% vikariat som faglærer for Naturbruk Vg1. Stillingen er i hovedsak tilknyttet undervisning i Veksling LOSA, men det vil også kunne bli tillagt arbeidsoppgaver på andre avdelinger ut fra kompetanse og arbeidserfaring. 

Søknadsfrist: 30. september 2020. 

Veksling LOSA, før kjent som bare LOSA, er en modell hvor opplæringen foregår i samarbeid med arbeidslivet. Undervisningen foregår i hovedsak over lyd-bilde, i sann tid. Elevene får sin opplæring vekselsvis mellom skolen og ute i bedrifter. De er fire dager i praksis annen hver uke. En viktig del av jobben, i tillegg til undervisning, er å følge opp elevene i praksis og å samarbeide med bedrifter. 

Kvalifikasjonskrav

Godkjent kompetanse for å undervise i videregående skole. Søkere med fagbrev og bred kompetanse innen fiskeri eller havbruk oppfordres også til å søke. Ansettelse blir da på vilkår, jf. Opplæringslovens § 10-6a.

  • Erfaring fra fiskeri/akvakultur, naturbasert eller annen relevant praksis innen naturbasert virksomhet. 
  • Faglig kompetanse innen fiskeri og/eller havbruk. 

Ved tilsetting i videregående skole/skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås. 

Se hele utlysningsteksten 

Til toppen